NASZE DZIAŁANIA

Krok po kroku

1Rozwój projektu

W trakcie opracowywania projektu regularnie pojawiają się złożone pytania techniczne, finansowe i prawne, a dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży projektowej możemy wesprzeć te pytania.

2Planowanie

Zespół doświadczonych inżynierów, techników i handlowców zapewnia optymalną koordynację naszej wiedzy i najnowszych technologii w każdym indywidualnym projekcie. Ponadto nasi pracownicy dbają również o kompleksową kalkulację kosztów. Specjalizujemy się między innymi w terminowym i kompleksowym wdrażaniu środków, które są wynikiem audytu energii zgodnie z DIN EN 16247lub systemu zarządzania energią zgodnie z DIN EN 50001.

3Wykonanie instalacji

Wykonanie instalacji wszystkich linii technologicznych przeprowadzana jest przez nasz wykwalifikowany personel lub, w razie potrzeby, we współpracy z certyfikowanymi lokalnymi firmami partnerskimi. Ale organizacja i monitorowanie na objekcie/projekcie zawsze zapewniają nasi kierownicy projektów będący na miejscu.

4Konserwacja i serwis

Nasza oferta konserwacji i serwisowania jest dopasowana do indywidualnych wymagań klienta. Obejmuje zarządzanie operacjami technicznymi, optymalizację instalacji, monitorowanie, zarządzanie jakością, naprawy, konserwację itp.

Linie Technologiczne

Wytwarzanie energii i przechowywanie energii

Fotowoltaika

Projektujemy, planujemy, budujemy, obsługujemy, utrzymujemy i przejmujemy monitorowanie systemów PV wszystkich rozmiarów; zarówno w systemach przemysłowych i dachowych, jak i obiektach zewnętrznych.

Kolektory Termiczne

Projektujemy, planujemy, budujemy, obsługujemy, konserwujemy i monitorujemy różne termiczne systemy solarne.

Energia Wiatru

Projektujemy, planujemy, budujemy, obsługujemy, utrzymujemy i przejmujemy monitorowanie turbin wiatrowych do maksymalnej wysokości 50 metrów, a obecnie do mocy 19,8 KW.

Magazynowanie Energii

Projektujemy, planujemy, budujemy, obsługujemy, utrzymujemy i dbamy o prawie wszystkie obecne technologie magazynowania energii mechanicznej, elektrycznej, cieplnej i elektrochemicznej.

Ponadto projektujemy również indywidualne wysokotemperaturowe zbiorniki magazynowe na specjalne wymagania

Efektywność energetyczna

Rozwiązania dla przemysłu

Proces produkcji

Przedsiębiorstwo produkcyjne jest uważane za odbiorcę hurtowego, jeżeli udział kosztów energii przekracza 3% kosztów produkcji. W takich przedsiębiorstwach widzimy ogromne możliwości wdrożeń tak w zakresie automatyzacji produkcji jak i w zakresie rozwiązań energooszczędnych.

Technologia automatyzacji i sterowania

Warunkiem efektywnego wykorzystania energii w produkcji jest inteligentny pomiar, kontrola i regulacja produkcji oraz procesów pomocniczych w połączeniu z produktami energooszczędnymi. Nasze całościowe podejście do optymalizacji energii rozciąga się od analizy bieżącej sytuacji, poprzez opracowanie koncepcji rozwiązań i ich wdrożenie do monitorowania energii. Ta procedura dotyczy przeprojektowania, a także modernizacji istniejących maszyn i urządzeń. Oczywiście zawsze współpracujemy z odpowiednimi specjalistami, ponieważ musimy dostosować nasze systemy do indywidualnych wymagań.

Odzysk ciepła

Projektujemy, planujemy i budujemy dla istniejących lub planowanych systemów wydajności energetycznej specjalnie zaprojektowane systemy odzyskiwania ciepła dla różnych gałęzi przemysłu, takich jak biogazownie, elektrociepłownie, piekarnie przemysłowe, obróbka metali, sprzęt do suszenia itp.

Wydajna technologia napędowa

Wszystkie systemy napędowe w procesie produkcyjnym są identyfikowane, analizowane, a następnie optymalizowane lub wymieniane i integrowane z całym energooszczędnym procesem produkcyjnym.

Linie Technologiczne

Energooszczędne budownictwo

Współpracujemy i planujemy z kilkoma odpowiednio certyfikowanymi producentami

Budynki pasywne

Budynki niskoenergetyczne

Odpowiadające im budynki przemysłowe i handlowe, ale także budynki mieszkalne i usługowe.

Budynki o zerowej emisji

CLT - solidne systemy budowlane

Linie Technologiczne

Techniczne urządzenia budowlane

Część czysto techniczną przejmują nasi partnerzy, a my projektujemy, planujemy i budujemy następujące branże i technologie:

Systemy ogrzewania budynków i podgrzewu wody użytkowej

Systemy wentylacyjne (wentylacja)

Systemy chłodnicze (klimatyzacja)

Systemy wykorzystania energii odnawialnej (energia słoneczna, geotermiczna, fotowoltaiczna, biomasa)

Ciepłownictwo, chłodzenie

Systemy wykorzystania ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych

Systemy zaopatrzenia w wodę i ścieki (instalacje sanitarne)

Systemy zasilania

Technologia informacyjna

Systemy sygnalizacyjne i komunikacyjne

Sprzęt gaśniczy

Oddymianie

Linie Technologiczne

Technologia pompy ciepła

Projektujemy, planujemy i budujemy we współpracy z wiodącymi europejskimi producentami pomp ciepła typu woda-woda, powietrza woda, glikol-woda także dla indywidualnych nietypowych rozwiązań