ONZE ACTIVITEITEN

Stap voor stap

1Project Ontwikkeling

Bij projectontwikkeling komen regelmatig complexe technische, financiële en juridische vragen voor. Dankzij onze jarenlange ervaring in de bouwsector kunnen wij dergelijke problemen oplossen.

2planning

Een team van ervaren ingenieurs, technici en verkopers zorgt ervoor dat onze kennis en de nieuwste technologieën optimaal worden afgestemd op elk individueel project. Daarnaast zorgen onze medewerkers voor een uitgebreide kostenberekening. Wij zijn onder meer gespecialiseerd in de tijdige en uitgebreide implementatie van maatregelen die voortvloeien uit een energie-audit volgens DIN EN 16247 of een energiebeheersysteem volgens DIN EN 50001.

3installatie

Alle systemen worden geïnstalleerd door ons gekwalificeerd personeel of, indien nodig, in samenwerking met gecertificeerde lokale partnerbedrijven. De organisatie en monitoring wordt altijd uitgevoerd door onze projectmanagers ter plaatse.

4onderhoud en service

Ons onderhouds- en serviceaanbod is afgestemd op de individuele wensen van de klant. Het omvat het beheer van technische operaties, installatie-optimalisatie, monitoring, kwaliteitsmanagement, reparaties, onderhoud, etc.

Technologie lijnen

Energieopwekking en opslag

Fotovoltaïsch

Wij ontwerpen, plannen, installeren, in bedrijf stellen, onderhouden en bewaken PV-systemen van elke omvang; zowel industriële en daksystemen als vrije veldsystemen.

Zonnecollectoren

We ontwerpen, plannen, installeren, onderhouden, onderhouden en bewaken verschillende zonnewarmtesystemen.

Windenergie

We plannen, plannen, installeren, onderhouden, onderhouden en bewaken windturbines tot een maximale hoogte van 50 meter en momenteel tot 19,8 KW.

Energie opslag

We ontwerpen, plannen, installeren, onderhouden, onderhouden en verzorgen bijna alle huidige mechanische, elektrische, thermische en elektrochemische energieopslagtechnologieën.

Daarnaast ontwikkelen we individuele opslagtanks voor hoge temperaturen die zijn aangepast aan speciale vereisten.

Energiezuinig

Oplossingen voor de industrie

Productieproces

Een productiebedrijf wordt als een grote consument beschouwd als het aandeel van energiekosten in productiekosten meer dan 3% bedraagt. Bij dergelijke bedrijven zien we enorme toepassingsmogelijkheden, zowel in productieautomatisering als in energiebesparende oplossingen.

Automatisering en besturingstechnologie

Voorwaarde voor efficiënt energiegebruik bij productie is de intelligente meting, besturing en regeling van productie- en hulpprocessen in combinatie met energiebesparende technologieën. Onze alomvattende benadering van energieoptimalisatie varieert van de analyse van de huidige situatie tot de ontwikkeling van oplossingsconcepten en de implementatie ervan tot energiebewaking. Deze procedure omvat het herontwerpen en upgraden van de bestaande machines en apparaten. Uiteraard werken wij altijd samen met de juiste specialisten omdat wij onze systemen moeten aanpassen aan individuele wensen.

Warmteherstel

Voor bestaande of geplande energiezuinige systemen ontwerpen, plannen en installeren wij speciaal ontwikkelde warmteterugwinningssystemen voor diverse branches zoals biogasinstallaties, warmtekrachtcentrales, industriële bakkerijen, metaalverwerking, drooginstallaties etc.

Efficiënte aandrijftechniek

Alle aandrijfsystemen in het productieproces worden geïdentificeerd, geanalyseerd en vervolgens geoptimaliseerd of vervangen en geïntegreerd in het gehele energiezuinige productieproces.

Technologie lijnen

Energiezuinig bouwen

We werken samen met verschillende uitstekend gecertificeerde fabrikanten en plannen.

Passieve gebouwen

Emissievrije gebouwen

Overeenkomstige industriële en commerciële gebouwen, maar ook woon- en administratieve gebouwen als.

Energiezuinige gebouwen

CLT - bouwsystemen

Technologie lijnen

Technische bouwapparatuur

Het technische en technische gedeelte wordt overgenomen door onze partnerbureaus, terwijl we de volgende individuele diensten opnemen in algemene concepten:

Gebouwverwarming en verwarmingssystemen voor huishoudelijk water

Ventilatie- en ventilatiesystemen

Airconditioning en koelsystemen

Hernieuwbare energiesystemen (zonne-, geothermische, fotovoltaïsche, biomassa)

Verwarming, koeling

Systemen voor het gebruik van afvalwarmte van productieprocessen

Water- en rioleringssystemen (sanitaire systemen)

Voedingssystemen

Informatie Technologie

Signaal- en communicatiesystemen

Brandbeveiligings

Rookafzuigsystemen

Technologie lijnen

Warmtepomp technologie

We ontwerpen, plannen en installeren individuele speciale oplossingen in samenwerking met toonaangevende Europese fabrikanten van water-water-, lucht-water- en glycol-water-warmtepompen